Socialt momument / Social monument

"Ett socialt monument" (2010)
Visades under "Oral ofton" på Etikett.

Comments are closed.